ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บรูณาการจากการปฏิบัติ และเหตุการณ์จริง เป็นศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบใหม่ให้ประชาชน เด็ก ละเยาวชนได้ศึกษาเพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น กำหนดการจัดกิจกรรม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชาวประชา พ.ศ. 2547 ”

กิจกรรมวันแรก

เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

จัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน

1. ด้านกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่)
2. ด้านการฝึกอาชีพ
3. ด้านการบริการประชาชน
4. ด้านการผลิต การแสดง และจำหน่ายสินค้า นึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP)


  หน้าถัดไป >>

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.