ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

1. ด้านกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่)

  • ด้านพืช ข้าว เกษตรผสมผสาน ผัก ไม้ผล สตอเบอรี่ ไฮโดรเปรนิค
  • ด้านสัตว์ สัตว์ปีก ไก่ ไข่ เป็ด หมู การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
  • ด้านประมง บ่อปลา กบ ปลาในกระชัง การแปรรูปจากสัตว์น้ำ
  • ด้านบัญชีฟาร์ม การทำบัญชีฟาร์ม ถ่ายทอดความรู้
  • ด้านวิถีชีวิต การทำบ่อก๊าซชีวภาพ การเพาะเห็ดบ้าน
  • นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจจกรม

<< ย้อนกลับ หน้าถัดไป >>

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.