ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

2. ด้านการฝึกอาชีพ

  • แนะแนวอาชีพ
  • สาธิตการฝึกอาชีพ
  • การจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
  • นิทรรศการ สาธิต
  • การจัดหางานเคลื่อนที่

ภาพกิจจกรม

<< ย้อนกลับ หน้าถัดไป >>

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.