ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมวันที่สอง

เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

จัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน เช่นเดียวกับวันที่แรก

เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางร่วมพิธีถวายพระพร

ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5 ขบวน

ขบวนที่ 1 “ พอเพียงด้วยพระบารมี ” ประกอบด้วย จ.กำแพงเพชร / จ.เชียงราย / จ.เชียงใหม่ / จ.ตาก

ขบวนที่ 2 “ ปฐพีเลิศล้ำค่า ” ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ / จ.น่าน / จ.พะเยา /จ.พิจิตร

ขบวนที่ 3 “ สายธาราธารชีวิต ” จ.พิษณุโลก / จ.เพชรบูรณ์ / จ.แพร่

ขบวนที่ 4 “ ผลผลิตเพิ่มศรัทธา ” ประกอบด้วย จ.แม่ฮ่องสอน / จ.ลำปาง / จ.ลำพูน

ขบวนที่ 5 “ ภูมิปัญญาสู่เส้นชัย ” ประกอบด้วย จ.สุโขทัย / จ.อุตรดิตถ์ / จ.อุทัยธานี

เวลา 17.00 น. คณะรัฐมนตรี และคู่สมรสเดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เวลา 18.00 น. รองนายกรัฐมนตรี ประธานจัดพิธีพร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรสเดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ฯ

  • เยี่ยมชมเต็นท์กิจกรรม และบริการสาธารณะ
  • เยี่ยมชมนิทรรศการในอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ

เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ฯ

  • เยี่ยมชมเต็นท์กิจกรรม และบริการสาธารณะ
  • เยี่ยมชมนิทรรศการในอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ

เวลา 19.15 น. นายกรัฐมนตรีเริ่มประกอบพิธีถวายพระพร

  • เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
  • อ่านถ้อยคำอาศิรวาทราชสดุดี
  • นายกรัฐมนตรีกล่าวนำประชาชนทุกภาคถวายพระพร

และประชาชนกล่าวตาม

  • วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 19.19 น. นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส

เดินทางออกจากศูนย์การเรียนรู้ฯ


ภาพกิจจกรม

<< ย้อนกลับ

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.