ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

1 ธันวาคม 2547 :

จัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน เช่นเดียวกับวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2547
30 พฤศจิกายน 2547 :
จัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการฝึกอาชีพ ด้านการบริการประชาชน ด้านการผลิต การแสดง และจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP)
 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บรูณาการจากการปฏิบัติ และเหตุการณ์จริง เป็นศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบใหม่ให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ศึกษาเพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

กำหนดการจัดกิจกรรม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชาวประชา พ.ศ. 2547 ”


 
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การบินไทย
สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
องค์การสวนยาง
ค้นเบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การประปานครหลวง
การท่องเที่ยวแห่งประไทย
องค์การคลังสินค้า
รถไฟฟ้ามหานครบีทีเอส

มีอีก.. >>
  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.